The Alternative Norwegian Bokmål Dictionary

The Alternative Norwegian Bokmål Dictionary

A4
 1. being the typical, what one would expect, without deviating from the norm ['colloquial', 'empty-gloss', 'indicating that something is standard or unexciting', 'used in a compound noun']
  1. jeg [Erik Solheim] prøver bevisst å unngå å bli en A-4 politiker som lyder som en stortingsproposisjon
  2. i årevis har kjeltringene snakket med forakt om «a4-livet.» A4 er et fengsel og alt det der
  3. plutselig ville jeg sitte i saksa uten engang å kunne skryte på meg et A4-liv. Å si at man lever A3, er ikke like imponerende
  4. handikap er et skjellsord. Alt som ikke er helt a4 … er «hemma» eller handikappa
  5. eg har en gammel barndomsvenn. Vi var veldig fortrolige og litt gærne sammen. Nå er han provoserende a4
A4-format
 1. a piece of paper in the standard A4 format ['neuter']
  1. han river ut to pappstykker i A4-format bakerst i to notatblokker
  2. I will make a poster in A4 format
 2. unimaginative, uniform standard ['colloquial', 'neuter']
  1. foreldregenerasjonen … forelå i A4-format med forknappet småblomstret husmorkjole, små sinte permanentkrøller, nylonskjorte og tøfler
Kjøben
 1. short for København ['abbreviation', 'alt-of', 'colloquial', 'informal']
ab
 1. Abbreviation of avbetaling (“installment”). ['abbreviation', 'alt-of', 'colloquial']
  1. møbler og vaskemaskin på AB
abderitt
 1. an Abderite (an inhabitant or native of Abdera, in Thrace, a historical and geographic area in southeast Europe, now divided between Greece, Bulgaria and Turkey) ['historical', 'masculine']
  1. den classiske oldtid havde f.ex. sine abderiter, vi have vore fjeldmænd, jyder o.s.v.
  2. Wieland’s bekjendte fortælling om de græske «molboer», abderitterne Wieland’s well-known tale of the Greek “molboer”, the abderites
 2. a simple-minded person ['colloquial', 'derogatory', 'masculine']
abdisere
 1. to abdicate (to surrender, renounce or relinquish, as sovereign power; to withdraw definitely from filling or exercising)
  1. Bevæge Napoleon til at abdicere.
  2. Etter nederlaget ved Leipzig overtalte de [Napoléon] til å abdisere til fordel for sin sønn.
  3. [hvis] regjeringen fant … å måtte anbefale at de tyske betingelser ble godtatt, så ville [kong Haakon VII] abdisere.
  4. Pave Benedikt vil abdisere den 28. februar. Sjokkmeldingen kom han selv med på latin under en gudstjeneste mandag.
 2. to resign a (long-term and important) leadership position ['colloquial']
  1. det [Siv Jensen] sannsynligvis ikke visste, var at gamlefar [Carl I.] Hagen slett ikke hadde tenkt å abdisere [fra sin posisjon i Frp].
 3. to renounce authority (to relinquish or renounce a throne, or other high office or dignity)
  1. politikerne må ikke abdisere [og] legge helseansvaret under byråkrati og embetsverk].
ablefynte
 1. a prank or trick ['colloquial', 'masculine', 'rare']
  1. (Can we date this quote?), Peter Christen Asbjørnsen, Norske Folke-eventyr, page 121:
abnormskole
 1. a school for the disabled or mentally challenged ['masculine', 'obsolete', 'offensive']
  1. abnormskoler hvor endog idioter lærer at læse
  2. på 1880-tallet laget [man] egne skoler for [funksjonshemmede], riktignok med det grufulle navnet «abnormskole» in the 1880s [man] made his own schools for [the disabled], albeit with the gruesome name «abnormal school»
abonnere
 1. to subscribe (order, ensure regular delivery of something for a certain period of time, such as a newspaper, theater or concert tickets, payment services on TV, etc.)
  1. i theatret har man abonneret til fredagsforestillingerne «for at faae de kongelige fremmede at see»
  2. hun [bad] ham om at abonnere paa et blad, et Bergensblad, saa hun kunde se nyt fra verden
  3. 53 millioner mennesker, fordelt på nesten 50 land, abonnerer på [strømmetjenesten] Netflix
  4. abonnere på økologiske matkasser
  5. for å holde russisken ved like begynte han å abonnere på [avisen] Pravda
  6. skoleelever kan abonnere på frukt
  7. abonnere på en YouTube-kanal
 2. to secure, order ['colloquial']
  1. saa abonnerer jeg med det samme paa en plads i vognen for imorgen
abrakadabra
 1. abracadabra (magic formula where the first line contains these letters) ['neuter']
 2. magic potion, patent solution ['colloquial', 'neuter']
  1. tviler … på at det finnes et abrakadabra for Midtøsten
 3. abracadabra (mumbo-jumbo; obscure language or technicalities; jargon.) ['neuter']
  1. her blev et abracadabra uden øren-lyd over al verden
  2. de snakker et kaudervelsk abrakadabra they speak an uninteligible abracadabra
absolusjon
 1. absolution (an absolving of sins from ecclesiastical penalties by an authority, especially in the Catholic or orthodox church) ['masculine']
  1. det var for å sone, finne tilgivelse … absolusjon for noe, for å komme til rette med sin Gud
  2. det er en like stor selvfølge at presten har absolusjonens ord i skriftemålet «by heart» som at doktoren er god på livreddende omsorg
  3. etter absolusjonen ved båren i Stephansdomen beveget følget seg til Kapuzinerkirken
  4. receive absolution for your sins
  5. meddele absolusjon
 2. absolution (forgiveness in a general sense) ['colloquial', 'masculine']
  1. noget, som … gir absolution og forglemmelse for igaar og iforgaars
  2. der er absolution for alle forbrydelser i hans samvittighet – undtagen for den at gaa uten at betale
absolvere
 1. to absolve (to grant a remission of sin; to give absolution to)
 2. to absolve (to pronounce free from or give absolution for a blame or guilt) ['colloquial']
  1. blir man utsatt for et traume …, er det i bunn og grunn umulig å vite hvordan det … går med [evnen] til å absolvere
 3. to absolve (to take or pass an exam) ['obsolete']
  1. nogle dage efter at have absolveret den theoretiske prøve meldte jeg mig til den praktiske
  2. [han] skal have absolveret sin juridiske examen
  3. mine tre examina har jeg absolveret ved Kristiania Universitet – samtlige med haud illaudabilis I have completed my three exams at Kristiania University - all with haud illaudabilis
absorbere
 1. to absorb (to take in energy and convert it) ['transitive']
  1. å absorbere væske
  2. absorbere fuktighet
  3. hun … var opptatt med å tørke bort klinet med et pølsepapir, som ikke hadde absorberende evne i det hele tatt
  4. av alle fargene er det svart som absorberer lyset best
  5. hun stakk nålen i armen min, og straks innholdet var absorbert i blodet, inntrådte en kraftig reaksjon
 2. to absorb (to include so that it no longer has separate existence, to assimilate, to incorporate or suck up) ['transitive']
  1. hjemmemarkedet kunne ikke absorbere produksjonen
  2. innslaget av innvandrere … var så stort at det var umulig for de lokale samfunn å absorbere dem
 3. to absorb (to learn, understand or acquire) ['colloquial', 'transitive']
  1. undervisningsstoff så vanskelig at elevene ikke absorberer det
  2. absorbere det en leser
absorberingsevne
 1. absorbency (the ratio of the absorbance or optical density of a substance) ['feminine', 'masculine']
  1. arborio, italiensk spesialris fra Po-sletten … med en absorberingsevne som gjør den perfekt til risotto
  2. et godt materiale for å fange CO2 må oppfylle bestemte krav. Det må ha stor overflate og god absorberingsevne
  3. the paper towel has good absorbency
  4. light elements have a greater absorption capacity for neutrons than heavy elements
 2. the ability to absorb information or research results ['colloquial', 'feminine', 'masculine']
 3. a corporate capacity to leverage results from other companies' investments ['feminine', 'masculine']
absorpsjonsevne
 1. absorbency (the ratio of the absorbance or optical density of a substance) ['feminine', 'masculine']
  1. tørkepapiret har god absorpsjonsevne
  2. lette grunnstoffer har større absorpsjonsevne for nøytroner enn tunge grunnstoffer
  3. absorbsjonsevne for elektrisiteten
  4. selv et nokså tynt og tørt grønt tak … har stor absorpsjonsevne, og tar effektivt unna nedbørstoppene
  5. [produktet] har markert bedre friksjon enn strømidler uten absorpsjonsevne
 2. the ability to absorb information or research results ['colloquial', 'feminine', 'masculine']
  1. omfang og kvalitet av grunnleggende naturvitenskapelig og teknologisk forskning er beskrevet som avgjørende for et lands absorpsjonsevne
  2. tempoet i kunnskapsutviklingen avkrever en [økt] absorpsjonsevne og en evne til læring og omstilling
 3. a corporate capacity to leverage results from other companies' investments ['feminine', 'masculine']
abstinens
 1. abstinence (the act or practice of abstaining, refraining from indulging a desire or appetite) specifically, the practice of abstaining from intoxicating/alcoholic beverages; teetotalism ['masculine']
 2. abstinence (the act or practice of abstaining, refraining from indulging a desire or appetite) specifically, the practice of abstaining from drugs and narcotic substances, as well as tobacco ['masculine']
 3. abstinence (the act or practice of abstaining, refraining from indulging a desire or appetite) abstention from certain foods on days of penitential observance ['masculine']
 4. withdrawal (a type of metabolic shock the body undergoes when a substance, usually a toxin such as heroin, to which a patient is dependent is withheld) ['masculine']
  1. han lallet, når han snakket, og han skalv på hendene som en dranker i abstinens
  2. det nyfødte barnet ble behandlet for abstinens på grunn av morens rusmisbruk
  3. have symptoms of withdrawal
 5. withdrawal symptoms in a humorous sense or the feeling of longing for something one is used to doing ['colloquial', 'humorous', 'masculine']
  1. han fikk abstinenser da sommerjobben var over
  2. – Jeg klarer ikke å ha ferie. Jeg hadde tenkt at dette skulle bli et hvileår, men fikk abstinens, sier [forfatter Ingvar] Ambjørnsen, som allerede er i gang med en ny roman - I can not have a holiday. I had thought that this would be a year of rest, but got withdrawal symptoms, says [author Ingvar] Ambjørnsen, who is already working on a new novel
akutt
 1. an acute accent ['masculine']
 2. a rising tone ['masculine']
 3. short for akuttmottak (“emergency room”) or akuttavdeling (“emergency department”) ['abbreviation', 'alt-of', 'colloquial', 'in the definite singular', 'masculine']
  1. han er lagt inn på akutten
av
 1. off (not operating)
  1. å slå av
 2. off (so as to be removed or separated)
  1. å bite av
 3. onwards ['colloquial']
  1. fra barndom av
 4. of
  1. bli av med
 5. now
  1. av og til
bananrepublikk
 1. a banana republic ['derogatory', 'masculine']
baris
 1. bare, shirtless (alternative form of bar) ['slang']
berte
 1. chick, girl ['slang']
bimbo
 1. bimbo ['derogatory', 'masculine']
blings
 1. an extra thick slice of bread ['colloquial', 'masculine']
bollemus
 1. A vulva with a particularly prominent mons veneris. ['feminine', 'slang']
bomme
 1. to ask for, beg for, borrow, get (something) ['slang']
  1. Kan jeg bomme en sigg?
boss
 1. boss, supervisor (someone who oversees work) ['colloquial', 'masculine']
 2. boss (final enemy in a video game) ['masculine']
brunøye
 1. brown eye ['neuter', 'slang']
  1. Kyss meg i brunøyet, skinkerytter.
brød
 1. bread ['neuter']
  1. ristet brød - toast (see also toast (Bokmål))
 2. penis ['neuter', 'slang']
 3. breasts ['neuter', 'slang']
brødblings
 1. an extra thick slice of bread ['colloquial', 'masculine']
bursch
 1. a bursch ['masculine']
 2. dude, lad ['colloquial', 'dated', 'masculine']
bæsj
 1. Used as an expression of disgust or contempt. ['colloquial']
bæsj
 1. poop; poo, shit (solid excretory product evacuated from the bowels; feces) ['childish', 'informal', 'masculine', 'uncountable']
  1. der sitter hun midt på lyse dagen og gjør bæsj
  2. bæsjen er løs, ikke så langt ifra flytende
  3. [han] må pisse og går inn på herretoalettet, men lukten av bæsj er så intens at han bestemmer seg for å holde ut til han kommer hjem
 2. a turd; poop, shit (a piece of solid animal or human feces) ['childish', 'countable', 'informal', 'masculine']
  1. jeg sitter på do og presser ut en bæsj
 3. a despicable person; piece of shit ['childish', 'derogatory', 'figuratively', 'masculine', 'rare']
  1. Du er den største bæsjen jeg noen gang har møtt.
bæsje
 1. to poop ['childish', 'colloquial']
  1. hun måtte på do og bæsje
  2. moren matet spurvene, men duene fikk ikke noe, for de bæsjet så fælt
  3. blåhvaler bæsjer rødt når de har spist krill blue whales poop red after eating krill
bøg
 1. a male homosexual; gay, fag, queer, poof ['derogatory', 'masculine', 'sometimes']
chill
 1. cool ['slang']
  1. Det er chill.
chille
 1. to chill (relax) ['slang']
dass
 1. toilet, crapper ['colloquial', 'neuter']
 2. a jerk ['derogatory', 'neuter']
  1. Din dass!
dd
 1. Abbreviation of du da? (“and you? what about you?”). ['Internet', 'abbreviation', 'alt-of', 'slang']
  1. jeg bare chiller, dd?
dimme
 1. to discharge after military service ['colloquial', 'transitive']
 2. to be discharged after military service ['colloquial', 'intransitive']
dong
 1. condom ['masculine', 'slang']
dra
 1. to draw; pull; drag
 2. to leave; depart; go
  1. dra på ferie
 3. of a man, to masturbate ['colloquial']
drita
 1. Very drunk ['slang']
  1. Nå skal vi bli drita!
dritings
 1. very drunk ['indeclinable', 'slang']
dritt
 1. excrement ['colloquial', 'masculine', 'uncountable']
 2. any dirty or disgusting substance ['colloquial', 'masculine', 'uncountable']
 3. something of poor quality, crap ['masculine', 'slang', 'uncountable']
 4. (en dritt, used in negations) shit (anything, nothing) ['definite', 'masculine', 'uncountable']
  1. Du kan ikke en dritt. = You don't know shit.
drittsekk
 1. bastard, wanker. Literally a "shitbag". ['derogatory', 'masculine', 'vulgar']
due
 1. to say du (you) to someone ['colloquial', 'transitive']
  1. det var vel rimelig du maatte due en slik kar
dust
 1. dork, moron, fool ['derogatory', 'masculine']
dåse
 1. tin, can, (small) box ['masculine']
 2. cunt, pussy ['masculine', 'slang']
e9
 1. Abbreviation of enig. ['Internet', 'abbreviation', 'alt-of', 'slang']
feberredning
 1. a save made under hectic circumstances ['colloquial', 'feminine', 'masculine']
ferske
 1. To catch someone in the act of committing a misdeed. ['colloquial', 'transitive']
  1. Jeg ble ferska mens jeg holdt på å koble bilen.
filleonkel
 1. the husband of one's aunt ['colloquial', 'masculine']
 2. uncle (the male cousin of one’s parent) ['colloquial', 'masculine']
  1. hun [må] tåle å tørrprate med morens fetter, hennes filleonkel, Hans Petter
 3. a close male friend of one's parents ['colloquial', 'masculine']
  1. jeg ble lært opp til å kalle [mors og fars venner] onkler og tanter og skjønte først langt seinere at de bare var filletanter og filleonkler
 4. great-uncle (an uncle of one's parent) ['masculine']
filletante
 1. the wife of one's uncle ['colloquial', 'feminine', 'masculine']
  1. [prins William av Storbritannia] skal også ha spurt sin filletante Sophie, som er gift med prins Edward (Charles [sic] bror), til råds
 2. aunt (the female cousin of one’s parent) ['colloquial', 'feminine', 'masculine']
 3. a close female friend of one's parents ['colloquial', 'feminine', 'masculine']
  1. jeg ble lært opp til å kalle [mors og fars venner] onkler og tanter og skjønte først langt seinere at de bare var filletanter og filleonkler
  2. for meg og mange andre var hun filletante og husvenn, ubetalelig og uforglemmelig
 4. great-aunt (an aunt of one's parent) ['feminine', 'masculine']
fitte
 1. cunt; pussy. ['feminine', 'masculine', 'vulgar']
 2. woman, bitch ['derogatory', 'feminine', 'masculine', 'vulgar']
fjomp
 1. a silly person, jerk; dummy, goof ['colloquial', 'masculine']
  1. stå alene igjen og føle sig som en fjomp
  2. her hadde jeg trodd vi hadde et bra samliv … og så drar den fjompen av gårde til en elskerinne hver fjortende dag
fjompenisse
 1. a person who is slow and awkward ['colloquial', 'masculine']
  1. [det hendte] at barna kalte ham en fjompenisse, men han tok igjen og sa de var noen fjompenisser selv
  2. «Jeg synes det er drøyt av Dem, kaptein Nilsen, å kalle oss på konsulatet for fjompenisser og latsabber.»
fjortis
 1. a fourteen-year-old ['colloquial', 'masculine']
  1. den belgiske kureren fikk fjorten [år i fengsel]. Det er så lang tid som det tar å bli fjortis, og en fjortis er nesten voksen, har levd et lite liv
 2. a (more often female) teenager prone to immature or shallow behavior, a teenybopper ['colloquial', 'masculine', 'slang']
  1. de tre [intervjuede 17-åringene] forteller at de unngår disko hvor det vanker «fjortiser»
  2. [han] kom til å dø av ecstasy mens han stirra på en navlebar fjortis
  3. trøst deg med at den dagen det blir hipt å være fjortis med briller og kviser vil du bli sett på som en trendsetter
flaggermus
 1. a bat (small flying mammal) ['feminine', 'masculine']
 2. A vulva with large and protruding labia minora. ['feminine', 'masculine', 'slang']
fleis
 1. face ['colloquial', 'masculine']
fluidum
 1. fluid, liquid ['neuter']
 2. alcohol, usually wine or spirits ['neuter', 'slang']
fra A til B
 1. from A to B}, (from one point to the next; from the beginning of a trip to the end.)
  1. i distriktene … der de som skal fra A til B, mangler alternative transportmidler som t-bane og tog
 2. signifying a short (time) distance ['colloquial']
  1. Jeg er blitt så glemsk – husker ikke fra A til B
fucke
 1. to copulate ['rare', 'slang', 'vulgar']
 2. to kid, dupe ['slang']
fôr
 1. grub, pabulum ['neuter', 'slang']
 2. feed, forage, fodder, feedstock ['neuter']
 3. lining ['in clothing', 'neuter']
føkk
 1. To dismiss, to deselect with derision ['colloquial', 'offensive', 'often', 'vulgar']
  1. Så føkk lunsj, vi spiser kvelds etter klokka er tre, jeg vil ut å danse.
galehus
 1. a mental hospital, (figuratively also) a madhouse ['derogatory', 'neuter']
gi faen
 1. to not care, to not give a fuck ['idiomatic', 'vulgar']
  1. Hvorfor kan ikke du bare gi faen?
glins
 1. a holofoil trading card ['colloquial', 'neuter']
  1. Kan jeg låne et glins av deg?
godhetstyranni
 1. tyranny of goodness or kindness, dogoodery ['derogatory', 'neuter']
golle
 1. to gloat ['slang']
gosse
 1. to gloat ['slang']
grobian
 1. A coarse, uncouth, uncivilized fellow, perhaps violent. ['derogatory', 'masculine']
grøftefyll
 1. drinking outdoors (in lack of a better place to be) ['colloquial', 'feminine', 'masculine']
  1. sommerens karneval sto i grøftefyllas tegn
  2. natt til første mai, nasjonaldagen for grøftefyll blant befolkningens fjortiser
gå ad undas
 1. to fail ['colloquial', 'idiomatic']
harry
 1. cheesy, shabby, kitschy ['derogatory', 'indeclinable', 'slang']
harryhandel
 1. cross-border shopping of foodstuffs, alcohols and tobacco, to a lower prices than those found in one's own country ['colloquial', 'derogatory', 'masculine']
harryhandle
 1. to shop (foodstuffs, alcohols and/or tobacco) cross-border for markedly lower than in one's own country ['colloquial', 'derogatory', 'slang']
harryhandler
 1. a shopper that shops cross-border in a neighbouring country to their own because of markedly lower prices on foodstuffs, tobacco and/or alcohol ['colloquial', 'derogatory', 'masculine', 'slang']
hentydning
 1. allusion ['feminine', 'masculine']
 2. reference to ['feminine', 'masculine']
 3. hint ['feminine', 'masculine']
 4. innuendo/insinuation ['derogatory', 'feminine', 'masculine']
hestkuk
 1. an asshole, jerk, idiot, dick ['masculine', 'offensive', 'vulgar']
  1. læreren var ikke noen enkel hæsskuk heller, som Hermod
  2. – Din satans hæstkuk! Det var ei bråhissig ung Mosjøen-jente som hveste slik - You fucking asshole! It was an abruptly young Mosjøen girl who hissed like that
  3. du! sa hun med en stemme som sprakk på midten. – Din hæstkuk de e!
 2. a horse's cock ['literally', 'masculine']
  1. [ungene] sto med åpen munn og fuktige øyne og stirret på hestekuken
hitle
 1. To attempt to win an argument by comparing one's opponents to Adolf Hitler or the Nazis. ['slang']
hitt
 1. a happy accident ['colloquial', 'masculine']
hællæ
 1. hello, hi ['dialectal', 'slang']
idiot
 1. an idiot, imbecile, fool ['derogatory', 'masculine']
imbesil
 1. imbecile, stupid, idiotic ['derogatory']
insj
 1. initiative ['colloquial', 'neuter']
insje
 1. to take initiative (for something) ['colloquial']
iøynefallende
 1. eye-catching ['indeclinable']
 2. conspicuous ['indeclinable']
  1. Cato Guhnfeldt, "Erkebispegårdens hemmeligheter", in Aftenposten, Feb 28 2015. Særlig iøynefallende fra utsiden er dobbelttrappen på erkebispegårdens sørvegg, som ble benyttet når man skulle ta imot gjester. Very notable from outside are the double stairs on the archepiscopal palace's south wall, which was used when guests would visit.
 3. striking ['indeclinable']
 4. glaring ['derogatory', 'indeclinable']
jeg gossa meg
 1. Expression of gloating over someone else's misfortune. ['slang']
  1. Jeg gossa meg!
jepp
 1. yep; sure, of course ['colloquial']
  1. jeg sager over kona mi – jepp!
  2. du stoler på meg? – Jep. Det høres ut til at du har vært borti ganske mye sjæl
  3. [han] kan se alt, sa John. – Alt? – Jepp
  4. «Jepp!» svarte jeg kjekt
 2. yep, yes ['colloquial']
  1. har’ke du gått i sangkor a, fatter? – Jepp, i mange år, svarer jeg
juksepave
 1. cheater, a cheat ['derogatory', 'masculine']
jævla
 1. bloody, fucking (intensifier), damned (milder) ['vulgar']
  1. Din jævla drittsekk!
jøde
 1. Jew, used in a neutral sense ['masculine']
 2. Jew, used as an insult ['ethnic', 'masculine', 'offensive', 'slur']
 3. a greedy person ['ethnic', 'masculine', 'offensive', 'slur']
kaffer
 1. An archaic name for an African Bantu; a member of any ethnic group that speaks a Bantu language ['masculine']
 2. Any black person ['derogatory', 'masculine']
kebabnorsk
 1. A set of varied ethnolects of Norwegian, featuring many loanwords from the languages spoken by non-Western immigrants to Norway. ['derogatory', 'masculine', 'often', 'uncountable']
  1. Jamals kebabnorsk, hans sviktende grammatikk og dårlige ordforråd sier mer enn hundre rapporter.
kis
 1. guy, dude ['masculine', 'slang']
 2. pyrite ['masculine']
kjerring
 1. old woman ['feminine', 'masculine']
 2. wife ['feminine', 'masculine']
 3. girl, lady ['feminine', 'masculine', 'slang']
 4. shrew, hag ['feminine', 'masculine', 'slang']
kjerringsnakk
 1. old wives' tale(s), old women's talk or twaddle ['derogatory', 'masculine', 'neuter', 'uncountable']
klam
 1. clammy; damp, moist and cold (especially regarding human skin or the air)
  1. jeg ser mig i en hvælving, klam som gravens muld
  2. klamme gjennemtrængende luftninger
  3. her sænker skodden klamt sig ned
  4. to klamme lig
  5. høstmørket længer sig klamt og vaadt
  6. han var sved paa panden og klam paa hænderne
  7. dette klamme klasseværelset
  8. en varm, klam septemberkveld med tordenvær i lufta
  9. hun var … klam i hendene da vi håndhilste
  10. klamme laken
 2. piercing, unpleasant (of a mood or atmosphere) ['colloquial']
  1. det var ingen aabenbar uvenlighed, men en seig, klam mistænksomhet
  2. Johan Corneliussen må ha været den klamme taushet i rommet under dette måltid
 3. awkward
  1. alt ble så klamt når læreren skulle bry seg
kleptopølser
 1. fingers ['colloquial', 'humorous', 'plural']
klikke
 1. to click (make a clicking noise)
 2. to lose it (lose one's temper or mind) ['colloquial']
knark
 1. narcotic, illegal drugs ['colloquial', 'masculine', 'uncountable']
knulle
 1. to fuck,to have sexual intercourse with. ['vulgar']
knøl
 1. a heavy, twisted wooden block; a lump ['dialectal', 'masculine']
 2. a heavy, clumsy and limp man ['derogatory', 'masculine']
 3. Used as a suffix to form nouns denoting a clumsy and dumb man.
 4. a stingy person ['masculine']
konf
 1. Alternative form of konfirmasjon ['alt-of', 'alternative', 'colloquial', 'masculine']
  1. Hvor mye fikk du til konfen?
konfe
 1. alternative form of konfirmere ['alt-of', 'alternative', 'colloquial']
konge
 1. fantastic, great ['indeclinable', 'slang']
  1. Helt konge!
konk
 1. Clipping of konkurs. ['abbreviation', 'alt-of', 'clipping']
 2. bankrupt ['colloquial', 'informal']
konke
 1. to go bankrupt ['colloquial', 'intransitive', 'slang']
 2. to make someone or something go bankrupt ['colloquial', 'slang', 'transitive']
kuk
 1. penis; dick, cock, prick ['masculine', 'vulgar']
kæbe
 1. a chick; woman, girl ['masculine', 'slang']
  1. [begge bruker] ofte det opprinnelig berbiske ordet «kabe» om jenter de får øye på sin vei på Oslos paradegate
  2. det finnes mange flere slangbegreper på kvinner enn menn, og de har også en klar datostempling. Rype, skreppe og berte oser av gammelt norsk fjernsynsdrama. Kanskje vil kæbe, chica og babe virke like antikvariske for framtidige generasjoner? There are many more slang terms for women than men, and they also have a clear date stamp. "Rype", "skreppe" and "berte" oozes old Norwegian television drama. Maybe "kæbe", "chica" and "babe" will seem just as antiquarian to future generations?
  3. her i [Grorud]dalen er «pen dame» tært eller schpaa kæbbe here in the [Grorud] valley is «pen dame» tært or schpaa kæbbe
  4. vi har fått ny mattevikar, en kæbe fra Stavanger, som er drittæn, med hviteste vampyrtenna
  5. jeg liker ikke skriving. Hvert fall ikke dagbok ass. Det er for kæber, mann
kødd
 1. prick, cock, dick (penis) ['masculine', 'vulgar']
 2. bollocks (nonsense or information deliberately intended to mislead) ['masculine', 'vulgar']
 3. asshole, jerk ['masculine', 'vulgar']
kølle
 1. hockey stick ['feminine', 'masculine']
 2. golf club ['feminine', 'masculine']
 3. baton, nightstick ['feminine', 'masculine']
 4. penis ['feminine', 'masculine', 'slang']
lag
 1. a layer (a single thickness of some material covering a surface) a horizontal row of bricks (in a masonry) bounded by two horizontal joints ['neuter']
 2. a layer (a single thickness of some material covering a surface) a horizontal widespread mass of soil or rock, formed by deposition ['neuter']
  1. lagene i fjeldet staar paa ende, er brukket og bølet
 3. a layer (a single thickness of some material covering a surface) a layer; part, section (part of a whole that one imagines divided along horizontal lines) ['colloquial', 'neuter']
  1. i dette land har de øvre lag staaet næsten stille i et par generationer
  2. de dypeste lag i deres begges væsen
  3. siste lag med toleranse flerres vekk
 4. the correct or usual way in which something is arranged; correct and regular order, condition, etc. ['neuter']
  1. jeg [tok det] som et tegn på at vårt venninneforhold ennå sto ved lag
  2. hver ferdemann hadde til plikt å legge en sten til varden når han fór forbi for at den kunde holdes ved lag og helst bli større
  3. krona var av samme verdi som før krigen og verden skulle sånn sett være i lage igjen
  4. huset kom saa rent af lage, at det gav sig i alle laft
  5. hun hadde stelt alt av lage for dem
  6. verden er af lave
  7. bring ham ej af lave
  8. saa lagde jeg i paa nyt lag
  9. holde ved lag
  10. være/komme i lag/lage
  11. være/komme av lage
  12. på nytt lag
 5. normal and good mood or temperament ['neuter']
  1. [han] var ikke til at få i lag
  2. fruen var i bedre lav forrige gang
  3. fisken er i det rigtige lave
  4. hun [var] amper og ute av lag
  5. [han måtte] skøie med henne, når han var i laget til det
 6. correct and polite language or manner være/gjøre noen til lag(s) ― be/act so that it suits someone; that someone is satisfied Used to indicate an approximate amount of something. ['neuter']
  1. huset bør være verdt et sted mellom 120 og 150 000 kroner, men er beheftet med om lag 60 000 i lån
 7. correct and polite language or manner være/gjøre noen til lag(s) ― be/act so that it suits someone; that someone is satisfied Used to indicate an approximate amount of something, with the prepositions på (“on”) and ved (“by”). ['dialectal', 'neuter']
  1. hvem på lag er den stærkeste der over på eders side?
  2. [den 19. september eller] så ved lag
  3. vore nye askekjælker var nu paa lag færdige
  4. han steger ut paa det lav klokken fire
  5. her blir mest som et sanatorium paa lag
  6. kor på lag var det han strauk
 8. correct and polite language or manner være/gjøre noen til lag(s) ― be/act so that it suits someone; that someone is satisfied Used in the definite form with the preposition i (in) and a superlative adjective to indicate a high degree of something. ['neuter']
  1. benstellet [på hummeren] er i tyndeste laget
  2. Siri var i seneste laget
  3. anda er i feteste laget for ham, men den er nydelig tilberedt
  4. denne historien virket litt i eventyrligste laget – for å si det pent
  5. spillelæreren syntes det var i tidligste laget å gi seg i kast med Mozarts klarinettkonsert
 9. manner; being, appearance (characteristic mode of acting or behaving) ['dialectal', 'neuter']
  1. [hun likte] hans rolige, godlidende lag
  2. [det var] noget i alt hans lag som pekte paa at han visste hvem han var
 10. an individual and natural way of treating people; way of approaching something ['neuter']
  1. at bringe folkets fortællere til aabent og uforbeholdent at meddele sig – forudsætter et eget lag at behandle dem paa
  2. stenbrydere og sådan grove arbeidsmænd have så lidet lag på at indrette det hyggeligt for sig i det logement
  3. hun hadde lag med børn
  4. alle vitenskaper og kunster tror jeg den manden hadde faat laget for av Gud selv
  5. han havde faaet et sligt lag til at snakke passelig grovt med kvindfolkene
  6. hun hadde et særlig lag med supper, de var kraftige og mettende
  7. du har laget, jeg merker det, du har laget
 11. a gathering, company; togetherness, companionship ['neuter']
  1. [vi] legte sammen i skog og lage’
  2. Astrid satte sig bort til bordet i lag med jenterne
  3. tak for laget i sommer da!
  4. [romjulen gikk] med lag og lystighet, dans og optog, julebukker og lekemoro
  5. nei, han Far faar bli; den skammen vil jeg [dvs. Iver Langseth] ikke ha, at’n Far har brudt lag paa Langseth
  6. paa hjemveien kom han i lag med grander og bygdefolk
  7. jeg var tilfreds jeg kunde slaa lag med dig
  8. hun møtte ham paa vejen og slog sig i lag med ham
  9. [husmennene] gav sig ilag med granen
  10. hun hadde opdaget hvad han var i lag med
  11. være/komme i lag (med)
  12. slå/gjøre lag med
  13. slå seg i lag med
  14. gi seg i lag med; være i lag med
 12. a flock, company, circle of people (united in togetherness, socializing, friendship or common profession) ha et ord med i laget ― have an influence in a decision a festive gathering or company; party ['neuter']
  1. [de] holdt bedt lag og kastud hver dag
  2. så holdt han lag tre døgn tilende
  3. det glittrer fra hver en rude; der er lag i den store sal
  4. moderen havde ikke været i lag, siden hun var jente
 13. a flock, company, circle of people (united in togetherness, socializing, friendship or common profession) ha et ord med i laget ― have an influence in a decision a group of people working together; a team ['neuter']
  1. [produksjonsselskapet] ville gjerne sette sammen et lag for å utvikle tittelnovellen til et filmmanuskript, men hadde klare ambisjoner om å gjøre dette på en uortodoks måte
  2. McCauley leder et lag av kjeltringer som behersker flere håndverk. Kortsvindel, sprengstoff, betongsaging, åpning av safer, spaning
 14. a flock, company, circle of people (united in togetherness, socializing, friendship or common profession) ha et ord med i laget ― have an influence in a decision a squad (smallest division unit of a troop; usually of about ten members) ['neuter']
 15. a flock, company, circle of people (united in togetherness, socializing, friendship or common profession) ha et ord med i laget ― have an influence in a decision a sports team (a group (of at least two), which during a competition acts as a whole) ['neuter']
  1. de danske aviser roser alle det norske lag
  2. antallet av tilsluttede lokale lag er steget fra 720 til over 1 500
  3. laget [Lillestrøm] rykket først opp i hovedserien i 1951/52-sesongen, fem sesonger etter at hovedserien hadde startet the team [Lillestrøm] first moved up in the main series in the 1951/52 season, five seasons after the main series had started
  4. det er ikke første gang spøkefuglen Robbie [Williams] utgir seg for å ‘spille på det andre laget’. Under en konsert har han presentert sin tidligere låtskriver Guy Chambers som sin elsker
  5. jeg er anvendelig og kan ta en for laget med å spille i ny posisjon [høyre back]
  6. vi bør ta en for laget og akseptere at alkohol ikke selges overalt fordi vi vet at økt tilgjengelighet fører til mye utrygghet
  7. ta en for laget
 16. a flock, company, circle of people (united in togetherness, socializing, friendship or common profession) ha et ord med i laget ― have an influence in a decision an association (a group of persons associated for a common purpose; an organization) ['neuter']
 17. a row of cannons at the same height in the broadside of warships ['neuter']
  1. længre vest er en skumklædt grund, der gav [yachten] det glatte lag
  2. – Klar ved kanonene der! Gi ham det glatte lag, fyr! - Ready for the cannons there! Give him the shooting cannons, fire!
  3. fast aldrig var vi enige, vi gav hinanden tidt det glatte lag
  4. da tok sinnet meg, jeg riposterte i anmelderens egen avis og ga ham det glatte lag
  5. jeg ga han det glatte lag, spurte om han hadde lært å kjøre drosje i Kardemomme by
larka
 1. a boy ['masculine', 'slang']
larki
 1. a girl ['feminine', 'masculine', 'slang']
loke
 1. to lurk or wander around aimlessly ['colloquial']
  1. det var en ny tøffeldrøm. Jeg befant meg på toppen av en forblåst isbre og massevis av folk loka rundt meg i Helly Hansen-dresser
  2. vi loker rundt i gatene, i retning høyhusa
  3. hun hadde loka bakimellom stuegardinene mens vi holdt på ute i hagen
  4. han har friår. Bare loker rundt som vanlig
luremus
 1. a cocktease, a woman who creates an expectation of sex without fulfilling it ['derogatory', 'feminine', 'slang']
lus
 1. a louse (plural lice), or a similar animal, e.g. a sea louse ['feminine', 'masculine']
 2. a single stitch (if not multiple adjacent stitches forming a single-stitch-like v-shape) of a different colour from that of the surrounding fabric, used to form a knitted pattern ['feminine', 'masculine']
 3. a hairy seed from a rosehip ['colloquial', 'feminine', 'masculine']
 4. a symbol signifying a rock awash (a cross with four dots) ['feminine', 'masculine']
 5. a computer bug ['feminine', 'masculine']
merr
 1. mare (adult female horse) ['feminine', 'masculine']
 2. bitch ['derogatory', 'feminine', 'masculine']
merraflåer
 1. a flayer of horses ['literally', 'masculine']
 2. one who pesters equines ['broadly', 'masculine']
 3. a rascal ['derogatory', 'masculine']
mige
 1. to urinate, to piss ['colloquial', 'dialectal', 'intransitive']
morgenbrød
 1. morning wood ['neuter', 'slang', 'uncountable']
morn
 1. colloquial variant of god morgen ['alt-of', 'alternative', 'colloquial']
mornings
 1. a joint smoked in the morning ['masculine', 'slang']
  1. liksom, med mornings du blir kreativ og sånn vettu
morra di
 1. your mom, your mother, your mum, yo momma ['slang']
mus
 1. mouse (rodent) ['feminine', 'masculine']
 2. mouse (computing) ['feminine', 'masculine']
 3. pussy (female genitalia) ['colloquial', 'feminine', 'masculine', 'vulgar']
negerarbeid
 1. work, often demanding manual labour, which is considered tedious and/or mundane ['derogatory', 'neuter', 'offensive', 'often']
nigger
 1. nigger ['masculine', 'offensive', 'vulgar']
noob
 1. noob ['Internet', 'masculine', 'slang']
nummer
 1. a number ['neuter']
 2. act of sexual intercourse ['neuter', 'slang']
nysgjerrigper
 1. a busybody; one who is intrusive or nosy ['derogatory', 'masculine']
onkel
 1. an uncle ['masculine']
 2. the police. ['masculine', 'slang']
ormeyngel
 1. a fry of (venomous) worms ['masculine']
 2. contemptible, abominable offspring ['colloquial', 'masculine', 'offensive']
  1. Johannes «Døperen», den store botspredikant … kalte fariseerne og de skriftlærde for «ormeyngel»
  2. ormeyngel, brølte han: avgrunnens og dypets barn!
pakkis
 1. Pakistani, or Paki (offensive) ['masculine', 'offensive']
pappskalle
 1. a dimwit, fathead, numbskull, etc. ['derogatory', 'masculine']
pedo
 1. pedophile ['colloquial', 'derogatory', 'masculine']
  1. Din jævla pedo!
  2. Flere fanger ropte gjentatte ganger "Pedo", «Lommemannen», og "Staff er en pedo" ut av vinduene. Several prisoners repeatedly shouted, "Pedo". "Pocket man", and "Staff is a pedo" out the windows.
perm
 1. Short for permisjon: a leave (Permission to be absent from one's work) ['abbreviation', 'alt-of', 'colloquial', 'masculine']
pikk
 1. penis, cock, dick ['masculine', 'vulgar']
pinadø
 1. truly; Used as an intensifier ['colloquial']
pinadø
 1. Expressing dismay or discontent ['colloquial', 'euphemistic', 'vulgar']
pinadød
 1. truly; Used as an intensifier ['colloquial']
pinadød
 1. Expressing dismay or discontent ['colloquial', 'euphemistic', 'vulgar']
pinede
 1. truly; Used as an intensifier ['colloquial']
pinede
 1. Expressing dismay or discontent ['colloquial', 'euphemistic', 'vulgar']
pisse
 1. very ['slang']
pisse
 1. to piss ['slang']
pling i bollen
 1. crazy, insane ['colloquial', 'idiomatic']
  1. han kunne bli så pling i bollen som han bare ville
potet
 1. a potato (plant and vegetable) ['masculine']
  1. bakt potet
  2. en varm potet
 2. whitey (A derogatory term used about ethnic Norwegians, mostly used by allochthone populations in Norway.) ['derogatory', 'ethnic', 'masculine', 'slang', 'slur']
pule
 1. have sex; fuck ['slang', 'vulgar']
pære
 1. a pear ['feminine', 'masculine']
 2. any pear-shaped object, such as a bulb (light bulb) ['feminine', 'masculine']
 3. (human) head ['colloquial', 'feminine', 'masculine']
pølse
 1. hot dog, sausage ['feminine', 'masculine']
 2. penis ['feminine', 'masculine', 'slang']
rallar
 1. travelling construction worker (especially railwaymen) ['historical', 'masculine']
 2. tramp ['derogatory', 'masculine']
rasshol
 1. anus, asshole or arsehole ['neuter', 'vulgar']
  1. Pass munnen din, ellers stapper jeg denne opp i rassholet ditt!
 2. asshole or arsehole ['derogatory', 'neuter']
  1. Ha deg vekk, fordømte rasshol!
rasshøl
 1. anus, asshole or arsehole ['neuter', 'vulgar']
  1. Pass munnen din, ellers stapper jeg denne opp i rasshølet ditt!
 2. asshole or arsehole ['derogatory', 'neuter']
  1. Ha deg vekk, fordømte rasshøl!
rev
 1. a fox (also used figuratively) ['masculine']
 2. marijuana ['masculine', 'slang']
rikssynser
 1. One who regularly engages in synsing in the national (Norwegian) media. ['colloquial', 'derogatory', 'masculine']
rimeri
 1. rhymery ['derogatory', 'neuter']
rompis
 1. butt pirate, fudge packer ['masculine', 'vulgar']
  1. Ja, jeg er rompis. Hva med det?
rote
 1. to untidy, to make a mess
 2. to fool around (engage in casual or flirtatious sexual acts) ['slang']
runke
 1. wank ['colloquial']
rype
 1. a grouse or ptarmigan (genus Lagopus) ['feminine', 'masculine']
 2. girl ['colloquial', 'feminine', 'masculine']
ræv
 1. arse, ass (buttocks) ['feminine', 'masculine', 'slang']
sappør
 1. a military engineer; sapper ['colloquial', 'masculine']
script
 1. a script (list of commands) ['neuter']
 2. a script (written document containing dialogue) ['colloquial', 'neuter']
 3. a script supervisor ['masculine']
seanse
 1. a séance (a ceremony where people try to communicate with the spirits of dead people, usually led by a medium) ['masculine']
  1. dr. Szernyi og hans medium var kommet. Seansen kunde begynne
  2. hvis spiritister stiller ånden for nærgående spørsmål kan glasset avsløre dødsdatoen til alle som er med i seansen
  3. seanser er humbug séances are a hoax
 2. a session, occurrence (an actual instance when a situation occurs; an event or happening) ['humorous', 'masculine']
  1. Aksel la lokket på pianoet og oppga seansen
  2. vi klinte så lenge at mora la merke til oss fra stuevinduet, og kom ut og avbrøt seansen
 3. a séance, ceremony; session (a limited gathering or session with specific content) ['colloquial', 'masculine']
  1. midt i seansen kom det frem [at] hun mente … at jeg var brunhåret
  2. på slutten av en seanse spurte [psykiateren] om hun gikk med selvmordstanker
selle
 1. a miner ['historical', 'masculine']
 2. dude, guy ['colloquial', 'dialectal', 'masculine']
sigg
 1. cig, ciggy (cigarette) ['colloquial', 'masculine']
  1. På bryllupsbildene kunne man se at bruden og brudgommen løftet halvlitere mot kamera, en sigg dinglet fra brudens røde munn, og så fikk de beskjedne bryllupsgaver: en kjempegod samlekassett, en fotomontasje i klipsramme, en eske med stearinlys. In the wedding photos one could see that the bride and groom raised half-litres [glasses] towards the camera, a ciggy dangled from the bride's red lips, and so they got the modest wedding presents, an excellent binder, a photomontage in a clip frame, a box of candles. https://books.google.co.uk/books?id=DtM-CgAAQBAJ&pg=PT288&lpg=PT288&dq=%22en+sigg%22&source=bl&ots=u2cTa89ghJ&sig=rRu2rXJFzWRSyXXVPFe-3Rtx2vE&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwjUwrCW-pjXAhViBcAKHWppD6UQ6AEIYTAN#v=onepage&q=%22en%20sigg%22&f=false "En dag" by David Nicholls, Forlaget Press, 2012, →ISBN, →ISBN.
sinnssyk
 1. insane; not sound of mind ['colloquial', 'dated', 'derogatory', 'often']
 2. absurd ['figuratively']
 3. insane, extreme ['colloquial', 'figuratively']
  1. Det var en sinnsyk fart på hun når hun kom rundt svingen
sjokolade
 1. chocolate (a food made from ground roasted cocoa beans and often sugar) ['masculine', 'uncountable']
  1. berg av hjemmelagede marengs, kunstferdig oversprøytet med sjokolade og krem
  2. komposisjonen av hvit sjokolade med yoghurtmousse, bringebæris og myk marengs fremsto som fantasirik
  3. mørk sjokolade
 2. chocolate in the shape of bars ['masculine', 'uncountable']
  1. smaske sjokolade
  2. sjokolade og slikk
 3. a piece of chocolate; a chocolate bar ['colloquial', 'countable', 'masculine']
  1. den ene femogtyveøressjokoladen the one twenty-five øre chocolate
 4. chocolate (a drink made by dissolving this food in boiling milk or water) ['masculine', 'uncountable']
  1. hun passer chokoladen til den unge herren
  2. [hun] solgte kaker og rykende sjokolade
 5. a gathering where chocolate (and cakes) are served ['masculine', 'rare']
  1. {{quote-book|nb|year=1899|author="Sfinx" [{{w|Edle Hartmann}}]|title=Vi og Voreses|page=108|passage=jeg var buden der i den chokoladen, hvor jeg ikke kom engang|t=I was the invited there in that chocolate gathering where I did not even come}}
  2. det [kontroverser med hushjelpen] fremgik af denne the, som af saamange tidligere theer, kaffeer, chokolader og andre nødvendige sammenkomster
sklie
 1. slide (toy for children). ['feminine', 'masculine']
 2. sexually promiscuous woman (slut). ['feminine', 'masculine', 'slang']
skriveleif
 1. Deliberate misspelling of skrivefeil (“typo”). ['alt-of', 'colloquial', 'deliberate', 'humorous', 'masculine', 'misspelling']
soper
 1. a fag (homosexual man) ['colloquial', 'derogatory', 'masculine']
  1. Han hadde mot til å kalle meg en soper, men jeg fant homofil porno i hans søkehistorie
 2. one who sweeps floors; a sweeper ['literally', 'masculine']
sperme
 1. to sperm, to ejaculate ['slang']
  1. Mann, jeg trenger å sperme.
sprø
 1. brittle
 2. crunchy
 3. mad, crazy ['colloquial']
stein
 1. stoned, under the influence of cannabis ['slang']
straffekonk
 1. penalty shootout ['colloquial', 'informal', 'masculine']
stå
 1. stop up, stop short, break down ['idiomatic', 'not inflected']
  1. Forhandlingene gikk i stå.
 2. a stand
  1. Store stå.
 3. erection, hard-on ['not inflected', 'slang']
ståpikk
 1. erection ['masculine', 'vulgar']
svarting
 1. a person with dark complexion ['ethnic', 'masculine', 'offensive', 'slur']
texas
 1. craziness, wildness (like the Wild West) ['slang']
  1. «[…] Nå må jeg løpe, det er helt Texas her akkurat nå. […]»
tjuvperm
 1. a leave or (temporary) absence without proper authority during service ['masculine', 'slang']
transe
 1. a transgender person, tranny ['derogatory', 'feminine', 'masculine', 'usually']
type
 1. a type (kind, sort) ['masculine']
 2. typeface ['masculine']
 3. a male person, a boy or man ['masculine', 'slang']
 4. someone's boyfriend ['masculine', 'slang']
  1. Typen til Anne.
tyskertøs
 1. A Norwegian woman who had sexual relations with German soldiers during World War II. ['derogatory', 'feminine', 'masculine']
tæsje
 1. to steal ['colloquial', 'slang']
  1. hun kikka mistenkelig rundt seg, som om hun tæsja noe
  2. har Sara tæsja venninnene dine?
 2. to trick, cheat ['colloquial', 'slang']
  1. du må være litt bra på matte også. Ellers folka kan tæsje deg
urven
 1. under the weather; slightly ill ['colloquial']
verdens eldste yrke
 1. world's oldest profession ['colloquial', 'euphemistic']
vippse
 1. transfer money or pay via the mobile application Vipps ['colloquial']