The Alternative Polish Dictionary

Android app on Google Play

Colourful extracts from Wiktionary. Slang, vulgarities, profanities, slurs, interjections, colloquialisms and more.

Page 4 of 9

Entries

kapuś pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial) stool pigeon, snitch
Synonyms: donosiciel
karnista pronunciation
 • /karˈɲis.ta/
noun: {{pl-noun}}
 1. (informal) lawyer specializing in criminal law
kasa {{wikipedia}} pronunciation
 • /ˈkasa/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. cash desk; checkout
 2. cash register; till
 3. (colloquial) money
kaszalot pronunciation
 • /kaˈʂa.lɔt/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. sperm whale
 2. (colloquial, humorous) very ugly woman
katabas pronunciation
 • /kaˈta.bas/
noun: {{pl-noun}}
 1. (offensive) Catholic priest
Synonyms: klecha
katol pronunciation
 • /ˈka.tɔl/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (usually offensive) devout, fanatic or fundamentalist Catholic
kawałek etymology kawał + ek pronunciation
 • /kaˈva.wɛk/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. diminutive of kawał; bit (small piece)
 2. (colloquial) track, song
 3. (slang) grand; one thousand, especially of U.S. dollars
kebab pronunciation
 • /ˈkɛ.bap/
noun: {{pl-noun}}
 1. doner kebab
 2. (colloquial, metonym) restaurant or bar that serves this food
noun: {{pl-noun}}
 1. (ethnic slur) Muslim person, especially of Turkish descent
kebs pronunciation
 • /ˈkɛbs/
noun: {{pl-noun}}
 1. (slang) doner kebab
kibel pronunciation
 • /ˈkʲi.bɛl/
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial) bog, john, can, lavatory, toilet
 2. (slang) mess, disorder
 3. (slang, derogatory) motor scooter
 4. (slang, rail transport) electric multiple unit
Synonyms: (mess) See ., (motor scooter) skuter, taboret
kibol pronunciation
 • /ˈkʲi.bɔl/
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial, derogatory) football hooligan
 2. (regional, slang) supporter; sports fan
related terms:
 • kibic
 • kibolstwo
kicia pronunciation
 • {{pl-IPA-auto}}
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. pussy-cat
 2. (slang) hottie; sexually attractive woman
kierownik pronunciation
 • /kʲʲɛˈrɔ.vɲik/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. manager; head (leader or chief)
 2. (colloquial, Warsaw dialect) steering wheel
Synonyms: (manager) zarządca, dyrektor, (steering wheel) kierownica
related terms:
 • kierować
kilo {{wikipedia}} pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial) kilogram
 2. (colloquial, rare) Any other unit whose name starts with kilo-, like the kilometre.
kilometrówka etymology kilometr + ówka pronunciation
 • /kʲi.lɔ.mɛˈtruf.ka/
noun: {{pl-noun}}
 1. (informal) kilometrage; mileage (travel allowance)
kimać pronunciation
 • /ˈkʲi.mat͡ɕ/
 • {{audio}}
verb: {{pl-verb}}
 1. (slang) to sleep
kindersztuba etymology {{rfe}} From German. pronunciation
 • /kʲin.dɛrˈʂtu.ba/
noun: {{pl-noun}}
 1. (humorous) good manners
kitajec etymology Borrowing from Russian китаец pronunciation
 • /kʲiˈta.jɛt͡s/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (ethnic slur) Chink; Chinaman; Chinese person
 2. (criminal slang) fraud; fraudster
klamka pronunciation
 • /ˈklamka/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. door handle
 2. (slang) gun; firearm
klamka zapadła etymology Literally "the door handle has been pressed". pronunciation
 • /ˈklam.ka zaˈpa.dwa/
phrase: {{head}}
 1. (idiom, informal) a final, irreversible decision has already been made
klecha pronunciation
 • /ˈklɛ.xa/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (derogatory) priest
Synonyms: katabas
klima etymology Shortened form of klimatyzacja. pronunciation
 • /ˈkli.ma/
noun: {{pl-noun}}
 1. (slang) air conditioning, especially in a car
klin etymology From Proto-Slavic *klinъ 〈*klinʺ〉. pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. wedge
 2. (military) wedge formation
 3. (colloquial) a shot of alcohol drunk to overcome hangover
klop pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (slang) crapper
klozet etymology {{rfe}} pronunciation
 • /ˈklɔ.zɛt/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial) toilet
kłamstwo etymology kłamać + stwo pronunciation
 • /ˈkwamstfɔ/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. lie, falsehood
Synonyms: ściema (colloquial)
kociak pronunciation
 • {{audio}}
{{pl-IPA-auto}}
noun: {{pl-noun}}
 1. kitten young cat
 2. (slang) hottie; chick sexually attractive woman
Synonyms: (kitten) kocię, (woman) laska, niunia, cizia
kociokwik pronunciation
 • /kɔˈt͡ɕɔ.kfik/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial) stir; commotion; chaos
Synonyms: See .
kocioł {{wikipedia}} etymology From Proto-Slavic *kotьlъ 〈*kotʹlʺ〉 pronunciation
 • [ˈkɔt͡ɕɔw]
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. cauldron
 2. (colloquial) commotion; hubbub
kociołek Panoramiksa etymology From the character Panoramix ( in English) from the comic books, who could brew a potion giving superhuman strength.
noun: {{pl-noun}}
 1. (slang, humorous) improvised mixed drink consumed from a shared vessel
kogut etymology From Proto-Slavic *kokotъ 〈*kokotʺ〉 pronunciation
 • [ˈkɔɡut]
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. rooster
 2. (colloquial) emergency vehicle lighting, flashing light emergency vehicle lighting
koks {{wikipedia}} pronunciation
 • /kɔks/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. coke solid residue from roasting coal in a coke oven
 2. (colloquial, sports) doping, especially anabolic steroids
 3. (slang) powder cocaine
Synonyms: (cocaine) koka
noun: {{pl-noun}}
 1. (slang, derogatory) a bodybuilder, especially one that uses steroids
Synonyms: paker, koksiarz
koło etymology From Proto-Slavic *kolo, from Proto-Indo-European *kʷekʷlom, *kʷékʷlos. pronunciation
 • /ˈkɔ.wɔ/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (geometry) disk (set of points whose distance from a specified point is less than or equal to a specified length)
 2. wheel examplenapęd na cztery koła four-wheel drive
preposition: {{head}}
 1. near, close to, next to, by exampleUsiądź koło niej. Sit near her.
 2. (colloquial) about examplekoło dziewiątej at about nine o’clock
Synonyms: (near, close to, next to, by) niedaleko, (about) około
kombajn pronunciation
 • /ˈkɔm.bajn/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. combine harvester
 2. (colloquial) boom box
 3. (colloquial) any device that has many functions
kombinować jak koń pod górę etymology Simile, literally "to try like a horse up a hill". pronunciation
 • /kɔm.bʲiˈnɔ.vat͡ɕ jak kɔɲ pɔt gu.rɛ/
verb: {{pl-verb}}
 1. (simile, colloquial, pejorative) to overcomplicate, to come up with unnecessarily clever ways of solving a problem instead using known solutions
 2. (simile, colloquial, pejorative) to put a lot of inept effort into something, especially by using trial and error
komenda etymology From Latin commendo
noun: {{pl-noun}}
 1. command, order
 2. regional police headquarters
 3. (informal) police station
 4. (computing) command
Synonyms: (order) rozkaz, polecenie, (police station) komisariat, (computing: command) polecenie
komórka {{wikipedia}} etymology Compound of komora + ka. pronunciation
 • /kɔˈmurka/
 • {{hyphenation}}
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. cell (basic unit of a living organism)
 2. cell (very small room in a building)
 3. (informal) mobile phone
komp pronunciation
 • [kɔ̃mp]
 • {{homophones}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial) computer
Synonyms: komputer
kompakt pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial) compact disc
 2. (colloquial) compact camera
komuna etymology From Latin communis. pronunciation
 • /kɔˈmu.na/
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial, pejorative) communism, especially communist rule in Poland before 1989
 2. (historic) commune, a communist form of government
konik pronunciation
 • {{audio}}
 • /ˈkɔ.ɲik/
noun: {{pl-noun}}
 1. diminutive of koń; little horse, pony
 2. (chess) knight
 3. (colloquial) speciality; hobby, passion
  • 2011, Artur Barciś, Marzanna Graff, Rozmowy bez retuszu, Wydawnictwo M (ISBN 9788375953589), page 72 Lubiłem śpiewać, umiałem śpiewać, umiałem tańczyć, a Teatr na Targówku to był teatr muzyczny iw sumie to bardzo mi odpowiadało. Miał ambicje wystawiania musicali, a to był mój konik. Pracę magisterską pisałem o musicalu. Ewolucja musicalu filmowego –taki miała tytuł.
  • 2012, Rafał Szczepanik, 17 śmiertelnych błędów szefa. Wydanie III rozszerzone, Helion (ISBN 9788324665433) Czerwiński nigdy nie miał żadnych rezerw finansowych. Wszystkie nadwyżki inwestował tylko i wyłącznie w rozwój nowych produktów. Badania naukowe to był jego konik, na nie wydawał wszystkie pieniądze.
  • 2014, Krzysztof Koziołek, Bóg nie weźmie w tym udziału, Manufaktura Tekstów (ISBN 9788393483112), page 126 Tego Leppieja?! – Kremser podniósł głos. – Tego samego, ministra rolnictwa. Pamiętasz aferę gruntową, która wysadziła go z siodła? – Polityka to nie mój konik, ale o tej sprawie to chyba wszyscy słyszeli – mówił już ciszej.
 4. scalper, ticket tout; a person that sells tickets unofficially just before the event, often at inflated prices
konkretny pronunciation
 • {{audio}}
adjective: {{pl-adj}}
 1. concrete (not abstract)
 2. (slang) legit; awesome; excellent; intense
konkurs piękności {{was fwotd}} pronunciation
 • /ˈkɔn.kurs pʲʲɛŋknɔɕ.t͡ɕi/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. Used other than as an idiom: konkurs, piękność beauty pageant, beauty contest
 2. (figurative, pejorative) A pointless, valueless or farcical competition.
  • 1995, Grzegorz W. Kołodko, Rok w polityce, Real Press (ISBN 9788386688067), page 182 Aż dziw bierze, że deficyt tak mały, zważywszy siłę zewsząd wywieranych nacisków, które miałyby dostosować wydatki (choć już bynajmniej nie podatki) do wszelkich potrzeb i słusznych programów - a nie odwrotnie. Obawiam się, że właśnie ze względu na ten nieustająco trwający „konkurs piękności” kilku ważnych problemów nie udało się rozwiązać. Ale podkreślić także trzeba, że trzy podstawowe priorytety naszej strategii rozwojowej są realizowane.
  • 1999, Przekrój, Czytelnik Gdy „przegrał” ze Stanisławem Barańczakiem ów „konkurs piękności” - jak ktoś złośliwie nazwał ten typ towarzysko-medialnego wyścigu po nagrodę - dali wreszcie upust swojemu niezadowoleniu.
  • 2000, Piotr Glownia, Re: jaki wybor., pl.soc.polityka.wybory Zaiscie dziwne jest podniecenie dotyczace koloru swinki figuranta przy korycie. Chyba nikt tutaj ze mna nie bedzie sie klucil {{sic}} co do impotencji i figurancji prezydenckiej funkcji. Te wybory to po prostu konkurs pieknosci, a zaden z kandydatow to nie dziewczyna.
  • 2003, Julian Kornhauser, Poezja i codzienność, Wydawnictwo Literackie (ISBN 9788308033944), page 69 Jest to rzeczywistość w dużej mierze pozorowana, udawana, mająca na względzie nie tyle nawet rynek, ile własny, pokoleniowy odbiór, zamieniający literaturę w młodzieżową spartakiadę czy konkurs piękności.
  • 2009, Krzysztof Skiba, "Skibą w mur - Ranking bohaterów", Wprost 36/2009 (1389) Życie współczesnego człowieka poddane jest ciągłej rywalizacji, więc nikogo nie dziwi, że życie znanych osób, o których piszą gazety, przekształca się w jeden wielki konkurs piękności. To wyścig na miny, stroje i pupy, ale także na skandale, zboczenia, kretyńskie wypowiedzi czy dziwactwa.
konserwa pronunciation
 • /kɔnˈsɛr.va/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. canned food
 2. tin (airtight container)
 3. (colloquial, derogatory) a conservative person or faction Konserwy próbowały przegłosować konwencję o przemocy domowej. Conservatives have tried voting the domestic violence convention down.
kontakt etymology From Latin contactus pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. contact (an establishment of communication)
 2. contact (an act of touching physically)
 3. (colloquial) socket, outlet
 4. (colloquial, chiefly, in plural) contact lens
Synonyms: (socket) gniazdo, gniazdko, (contact lens) soczewka, soczewki, szkło, szkła
konus pronunciation
 • /ˈkɔ.nus/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial, derogatory) midget; munchkin; short person
korpo etymology Shortened form of korporacja.
noun: {{pl-noun}}
 1. (slang, pejorative) multinational company
Captures the stereotype of jobs in multinationals being well paid, but boring and having an unpleasant work environment.
koryto etymology From Proto-Slavic *koryto. pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. trough container for feeding animals
 2. channel confine of a river
 3. (politics, figurative, derogatory) the work-related benefits (money, housing, cars, influence, etc.) provided to government officials and elected politicians; suggests misuse for personal gain; cf. pork barrel
kostka {{wikipedia}} etymology From Proto-Slavic *kostъka 〈*kostʺka〉, since dice were made of bones (Proto-Slavic *kostь 〈*kostʹ〉); equivalent to kość + ka. pronunciation
 • /ˈkɔs̪t̪ka/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. diminutive of kość; bone
 2. die (polyhedron used in games of chance)
 3. cube (object more or less in the form of a cube) Kostka Rubika – Rubik's Cube kostka lodu – ice cube
 4. (anatomy) knuckle
 5. (anatomy) ankle
 6. (colloquial) plectrum (a small piece of plastic, metal, ivory for plucking the strings)
 7. cobble, cobblestone
Synonyms: (die) kość, (plectrum) plektron, (cobblestone) kostka brukowa
koszerny pronunciation
 • /kɔˈʂɛr.nɨ/
adjective: {{pl-adj}}
 1. kosher; compliant with Jewish religious practices
 2. (ethnic slur) Jewish; related to or sympathizing with Jews
koza etymology From Proto-Slavic *koza. pronunciation
 • {{hyphenation}}
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. goat
 2. (colloquial) bogey, booger (piece of solid or semisolid mucus in the nostril)
 3. (slang) jail, prison
related terms:
 • kozioł
kozak pronunciation
 • /ˈkɔ.zak/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. Cossack (member of a Cossack military unit)
 2. (slang) badass (belligerent person)
related terms:
 • (dance) kazaczok
kozojebca etymology koza + jebać; literally "goatfucker". Derived from viral shock videos of presumably Muslim men engaging in bestiality.
noun: {{pl-noun}}
 1. (vulgar, slang, ethnic slur) Muslim person
kółko wzajemnej adoracji
noun: {{pl-noun}}
 1. (idiom, pejorative) alternative form of towarzystwo wzajemnej adoracji; mutual admiration society; echo chamber; circle jerk
krakowiak etymology Kraków + ak pronunciation
 • /kraˈkɔ.vʲak/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. krakowiak, cracovienne (dance)
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial) Cracovian; inhabitant of Cracow
krakus pronunciation
 • /ˈkra.kus/
noun: {{pl-noun}}
 1. (informal) inhabitant of Cracow
krawężnik pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. kerb
 2. (slang) policeman
kreatura pronunciation {{pl-IPA-auto}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (derogatory) scoundrel; rascal; blackguard
krewni i znajomi Królika {{was fwotd}} Alternative forms: krewni i znajomi królika etymology Literally “Rabbit’s relatives and friends”. From the character Rabbit in Winnie the Pooh books by A. A. Milne, who had a large number of nondescript “friends-and-relations”. Initially used to refer to one’s immediate social circle. pronunciation
 • /ˈkrɛ.vɲi i znaˈjɔm.ʲi kruˈli.ka/
noun: {{pl-noun}}
 1. (informal, idiom, humorous, pejorative) people that benefit from nepotism
  • 2000, Mirosława Grabowska, Tadeusz Szawiel, Korzenie demokracji: partie polityczne w środowisku lokalnym, page 20 Tam kandydaci poważnych partii musieli stawać w szranki z kandydatami piętnaściorga „krewnych i znajomych Królika” i jeśli zdarzyło się, że wśród owych „krewnych i znajomych” znalazła się jakaś lokalna osobistość, to mogli przegrać (...)
  • 2011, Izabela Kraj, Ratusz ostro puchnie, Życie Warszawy Szef klubu PiS w radzie miasta Maciej Wąsik ma na to jedną odpowiedź: – W wielu przypadkach nie ma sensownych uzasadnień, bo to są po prostu synekury. Mamy do czynienia z klasycznym przerostem administracji. I to im dalej od ratusza, tym bardziej, bo tam ta społeczna kontrola jest słabsza. Nierzadko to po prostu „krewni i znajomi królika”.
  • 2015, Anna Kiesewetter, Polityka na wesoło, e-bookowo, page 126 Ja rozumiem, że pan Piecha mógł mieć całe ogromne stado krewnych i znajomych królika, tudzież jakieś nie doważone panienki z maturką, co to nigdzie pracy znaleźć nie mogły. Ale o tym jakby nagle wszyscy zapomnieli. Totalna amnezja.
Only the plural form is used in writing, but the singular form can sometimes be used in speech to discuss a specific person.
Krul {{wikipedia}} etymology Misspelling of król, a reference to Korwin-Mikke's monarchist views. pronunciation
 • /ˈkrul/
proper noun: {{head}}
 1. (politics, Internet slang, somewhat derogatory) nickname of Janusz Korwin-Mikke, Polish conservative-libertarian politician
krwawa jatka pronunciation
 • /ˈkrva.va ja.tka/
noun: {{pl-noun}}
 1. (idiom, informal) bloodbath
krzak pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial) bush (category of woody plant)
krzywy ryj pronunciation
 • /ˈkʂɨ.vɨ rɨj/
noun: {{pl-noun}}
 1. (idiom, colloquial) ugly face, butterface
krzyżówka etymology krzyż + ówka pronunciation
 • /kʂɨˈʐufka/
 • {{audio}}
 • {{rhymes}}
noun: {{pl-noun}}
 1. crossbreed
 2. (games) crossword
 3. mallard, duck of the species Anas platyrhynchos
 4. (colloquial) crossroads, intersection
kuć pronunciation
 • /ˈkut͡ɕ/
 • {{audio}}
verb: {{pl-verb}}
 1. to forge (to shape a metal)
 2. to shoe (to put horseshoe on a horse)
 3. (colloquial) to learn by rote
kujon etymology From kuć. pronunciation
 • {{audio}}
/ˈku.jɔn/
noun: {{pl-noun}}
 1. (derogatory) spod; someone who spends too much time learning
kułak etymology From the Russian кулак 〈kulak〉 (literally, "fist"). The Russian word probably comes from trk *kulak, with the same meaning, from *kul. pronunciation
 • [kuˈwak]
noun: {{pl-noun}}
 1. (historical, usually, pejorative) kulak a wealthy peasant who owned land and hired workers, in Poland the term became more widespread during the 1950s
 2. tightly-clenched fist
 3. a punch
kum
etymology 1 From Proto-Slavic *kumъ 〈*kumʺ〉, from earlier *kъmotrъ, from Latin compater.
noun: {{pl-noun}}
 1. godfather
 2. (colloquial, dated) chum
etymology 2 Onomatopoeia.
interjection: {{head}}
 1. ribbit
kumać pronunciation
 • /ˈku.mat͡ɕ/
 • {{audio}}
verb: {{pl-verb}}
 1. (colloquial) to get; to catch; to grok; to understand Teraz kumam. Now I get it.
kumpel pronunciation
 • /ˈkum.pɛl/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (colloquial) mate, pal, buddy
Synonyms: See .
kurczę pronunciation
 • {{pl-IPA-auto}}
noun: {{pl-noun}}
 1. chick (young chicken)
interjection: {{head}}
 1. (colloquial) darn!
kurewstwo etymology kurwa + stwo pronunciation
 • /[kuˈrɛs.tfɔ]/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (vulgar) whoredom
 2. (vulgar) fuckery
 3. (vulgar) shit (annoying thing)
kuroniówka pronunciation
 • /ku.rɔˈɲuf.ka/
etymology Kuroń + ówka, {{named-after}}, Polish minister of employment and social policy in the early 1990s.
noun: {{pl-noun}}
 1. (historic) hot soup given out to destitute people in Warsaw in the 1990s, sometimes personally by Jacek Kuroń
  • 1990, Teatr, RSW Prasa-Książka-Ruch, vol. 45, p. 11 — Tylko gdzie masz w Radomiu darmową kuroniówkę? Na razie darmowe zupy, tak samo jak i te zasiłki dla bezrobotnych, są tylko w telewizorze, w tym gadaniu, takim samym prawie jak za Gierka.
  • 1992, Waldemar Kuczyński, Zwierzenia zausznika, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, p. 105 Trzeba było szukać kompromisu między honorem i miską kuroniówki.
  • 2001, Leszek Miller, Jerzy Machejek, Andrzej Machejek, Leszek Miller: dogońmy Europę!, Hamal Books, p. 53 Przejmując resort po Kuroniu powiedział pan, że nic pan nie zmieni, ale do jego sławnej zupy „kuroniówki” będzie pan chciał dołożyć drugie danie. Czy to się udało?
  • 2007, Tygiel Kultury, issue 1-3/2007, Fundacja ANIMA, p. 57 Babcia już w koszmarach widziała, czym wybrukowane jest piekło. Nie będzie ratunku, tylko wspólny kocioł z kuroniówką i pornograficzne mikrofilmy.
 2. (informal) unemployment benefit
  • 2001, Ewa Kondratowicz, Szminka na sztandarze: kobiety Solidarności 1980-1989, Sic!, p. 98 Pani Ewo, czy było warto? Gdy byłam na „kuroniówce” i było mi wyjątkowo trudno, syn zadał mi to samo pytanie. Odpowiedziałam: tak, zdecydowanie warto było, bo jednak żyjemy w innej Polsce.
  • 2008, Niżej Podpisany, Rosół a priori, Wydawnictwo Indigo, p. 153 (back cover) Skończył kurs kreatywnego sprzątania szaletów publicznych, ale ponieważ nie ma w nich dostępu do sieci innej niż kanalizacyjna, poszedł na kuroniówkę, a na drugie wziął kredyt na komputer multimedialny z głośniczkami.
  • 2013, Szymon Bachir, Zwichrowane życie, Wydawnictwo Psychoskok, p. 184 Wyścig szczurów spod znaku „Solidarności” trwał, rekomunizował zakłady pracy, ludzi wyrzucał na kuroniówkę, stałem w kolejce za pracą, handlowałem na chodniku, czasopisma sprzedawałem przechodniom.
kurwa etymology Form Proto-Slavic *kury, from Proto-Indo-European *kowr-. pronunciation
 • /ˈkurva/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (vulgar) prostitute
 2. (offensive, vulgar) whore; slut; bitch.
Synonyms: (prostitute) dziwka, prostytutka, tirówka, (slut) suka, szmata, zdzira
interjection: {{head}}
 1. fuck!, shit!, damn!
 2. bitch!
kurwica etymology {{blend}} pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (vulgar) anger; rage; fury
kurwy pronunciation
 • /ˈkurvɨ/
noun: {{head}}
 1. genitive singular of kurwa
 2. nominative plural of kurwa
 3. accusative plural of kurwa
 4. vocative plural of kurwa
noun: {{head}}
 1. (offensive, vulgar) police
Synonyms: psy (police)
kutafon pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (slang, offensive) ill-favoured person
kutas pronunciation
 • [ˈkut̪as̪]
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (vulgar) dick; prick; cock (penis)
 2. (vulgar, offensive) douche; asshole; jackass (disgusting person)
 3. (archaic) tassel (decorative element of clothing)
  • 1825, Adam Mickiewicz, Popas w Upicie ... Obok siedział młody, We fraku z samodziału, krojem nowej mody, Fryzował sobie czubek, kołnierzyk, a czasem Bawił się z pływającym u buta kutasem, Lub żartował z sąsiada, którego płaszcz długi I krzyż czerwony znakiem kościelnego sługi.
  • 1834, Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Book I, verses 850-853 Woźny pas mu odwiązał, pas słucki, pas lity, Przy którym świecą gęste kutasy jak kity, Z jednej strony złotogłów w purpurowe kwiaty, Na wywrót jedwab czarny posrebrzany w kraty;
kwadrat etymology From Latin quadratus pronunciation
 • [ˈkfad̪rat̪]
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (geometry) square
 2. (slang) crib; place (home, especially a flat)
kwarc etymology From German Quarz, from Middle High German twarc, thought to derive from a zlw language (Czech tvrdý, Polish twardy), ultimately from Proto-Slavic *tvrьdъ 〈*tvrʹdʺ〉. pronunciation
 • /ˈkfart͡s/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (singular only) quartz
 2. (informal, electronics) quartz resonator
kwas etymology From Proto-Slavic *kvasъ 〈*kvasʺ〉. pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (chemistry) acid a sour substance
 2. (colloquial) snag, scene; unpleasant social situation
 3. (slang) LSD
antonyms:
 • zasada
kwiatek etymology kwiat + ek pronunciation
 • [ˈkfʲatɛk]
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. diminutive of kwiat; flower
 2. (colloquial) A humorous mistake; a howler.
lać
verb: {{pl-verb}}
 1. (transitive) to pour (to cause to flow in a stream) Budowniczy lali beton na fundamenty, gdy zdarzył się wypadek. Builders were pouring concrete for the foundations when the accident happened.
 2. (colloquial, intransitive) to pour down; to rain heavily Nie wychodź na dwór, od rana leje. Don't go outside, it's been pouring down since morning.
 3. (colloquial) to beat up; to hit Czego mnie lejesz, to był tylko żart! Why are you hitting me, it was just a joke!
 4. (slang) to piss To nie Wersal, lej pod jakieś drzewko. This ain't Versailles, piss under some tree.
 5. (slang, by extension) to not care; ignore Leję na to. I don't care about this.
lać wodę {{was fwotd}} pronunciation
 • /lat͡ɕ vɔ.dɛ/
verb: {{pl-verb}}
 1. (colloquial, idiom) to waffle; to speak or write in an overly verbose and evasive manner, especially to conceal a lack of substance
  • 1985, Józef Hen, Milczące między nami, Państwowy Instytut Wydawniczy, p. 90 — Przepraszam, nie podsłuchiwałem, ale wiem, że jeden z tych panów chciał pani zafundować słońce Italii. Oblała się rumieńcem. — Lał wodę — powiedziała — nie ze mną taka mowa.
  • 2006, Burmistrz zamiast asfaltu lał wodę?, Kartuzy.info Jeśli Gołuński myśli, że ktoś stąd będzie na niego głosował w listopadzie, to się grubo myli. Miał nam wylać asfalt, a okazało się, że lał tylko wodę. Z takim traktowaniem wyborców to może sobie kandydować, ale najlepiej gdzie indziej.
  • 2011, Marcin Zasada, W naszej polityce zawsze jest lany poniedziałek, Dziennik Zachodni - W europarlamencie predyspozycje do lania wody mają Jerzy Buzek oraz Marek Migalski. Obaj potrafią mówić dużo, potoczyście i chyba na każdy temat - mówi dr Słupik. - Największym wodolejcą wśród prezydentów był rządzący Chorzowem Marek Kopel, który choć sam lał wodę, z politycznych debat długo wychodził suchą stopą.
related terms:
 • lać wodę na młyn
 • wodolejstwo
lans pronunciation {{pl-IPA-auto}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (slang) boasting meant to improve one's social status
laska pronunciation
 • /ˈlaska/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. cane, stick, walking stick
 2. rod, stick (of cinnamon, vanilla, dynamite etc.)
 3. (colloquial) attractive woman; babe
 4. (colloquial) blowjob
latać pronunciation
 • /ˈla.tat͡ɕ/
 • {{audio}}
verb: {{pl-verb}}
 1. to fly (to travel through the air)
 2. (colloquial) to be on the run; to go from place to place in a hurried manner Cały dzień latam, żeby załatwić ten wyjazd. I've been on the run the whole day to sort out this trip.
This is an imperfective habitual verb, similar to jadać, and denotes either flying regularly or the ability to fly. For something that is flying at a particular moment, use lecieć.
legitymizować pronunciation
 • /lɛ.gʲi.tɨm.ʲiˈzɔ.vat͡ɕ/
verb: {{pl-verb}}
 1. (usually, pejorative) to legitimize
Usually used in the pejorative meaning "to passively support criminal or otherwise unacceptable behavior, to deliberately fail to denounce".
leming {{wikipedia}} pronunciation
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. lemming
 2. (derogatory) sheeple; someone who mindlessly supports popular opinion or the status quo
 3. (politics, derogatory) stereotypical centrist voter, especially a middle class voter
In the sense "centrist voter", the term is used as an epithet mainly by right-wing press.
Lemingrad etymology {{blend}} pronunciation
 • /lɛmˈʲin.grat/
noun: {{pl-noun}}
 1. (slang, derogatory, humorous) Warsaw
 2. (slang, derogatory, humorous) Miasteczko Wilanów, a recently developed residential district of Warsaw with a high share of voters
Used mainly by right-wing press and bloggers to suggest that Warsaw, as a Civic Platform stronghold, has an unusually large concentration of people that mindlessly support the status quo.
lepsiejszy etymology From lepszy modified with the comparative suffix -ejszy, as found in e.g. mniejszy, ładniejszy. pronunciation
 • /lɛˈpɕɛj.ʂɨ/
adjective: {{head}}
 1. (nonstandard, humorous) comparative of dobry; better
lesba pronunciation
 • [ˈlɛz.ba]
noun: {{pl-noun}}
 1. (slang, offensive) lesbian
leśny dziadek etymology Unclear; either from leśny dziad, a forest creature in Slavic mythology, or from Polish guerrilla fighters in World War II that operated mainly in forests and kept reminiscing about their past after the war. pronunciation
 • /ˈlɛɕ.nɨ d͡ʑa.dɛk/
noun: {{pl-noun}}
 1. (idiom, derogatory) fossil; old person in a position of authority stubbornly sticking to anachronic views, no longer competent for their job and not willing to step down to make way for the younger generation
lewacki pronunciation
 • /lɛˈva.t͡skʲi/
 • {{audio}}
adjective: {{pl-adj}}
 1. (politics, derogatory) leftist
Synonyms: lewicowy
lewactwo pronunciation
 • /lɛˈva.t͡stfɔ/
 • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (derogatory) leftism
 2. (derogatory) people with leftist views as a group
lewak pronunciation
 • {{audio}}
{{pl-IPA-auto}}
noun: {{pl-noun}}
 1. (politics, derogatory) leftist, libtard
lewy pronunciation
 • {{audio}}
 • [ˈlɛvɨ]
adjective: {{pl-adj}}
 1. left (direction)
 2. (colloquial) illegal, counterfeit
leźć pronunciation
 • /ˈlɛʑt͡ɕ/
verb: {{pl-verb}}
 1. (pejorative) to go, to walk Gdzie leziesz? Tam nie wolno! Where the hell are you going? You can't go there!
related terms:
 • łazić
libacja etymology From Latin libatio, from libare pronunciation /liˈba.t͡sja/
noun: {{pl-noun}}
 1. (pejorative) a party the sole purpose of which is to get drunk
 2. (rare) libation (ritual)
Synonyms: (drinking party) najebka
licencjat pronunciation
 • /liˈt͡sɛn.t͡sjat/
noun: {{pl-noun}}
 1. bachelor's degree
 2. (informal) bachelor's thesis
noun: {{pl-noun}}
 1. bachelor (person with a bachelor's degree)
Page 4 of 9

All Languages

Languages and entry counts