The Alternative Polish Dictionary: ciastko

Android app on Google Play

Entry definition

ciastko etymology ciasto + ko pronunciation
  • [ˈt͡ɕas̪t̪kɔ]
  • {{audio}}
noun: {{pl-noun}}
  1. small cake, cupcake, cookie
  2. (chiefly, in the plural, computing, colloquial) HTTP cookie
    • 2003, Krzysztof Kujawski, ciastka - jak?, pl.comp.www.server-side, Usenet z obserwacji wynika tez ze zapis ciastka jest tez czasami uszkadzany, bo ponowne wejscie na http//www.costam nie jest obslugiwane prawidlowo. from observations it turns out that cookie saving is sometimes botched too, because a later load of http//www.sth is not handled properly.
    • 2004, "Projekty WWW", Ciastka, pl.comp.javascript, Usenet Po drugiej próbie zapisu (i przeładowaniu strony) pojawia się kolejne ciastko, i efekt jest taki [...] że mam dwa ciastka o takiej samej nazwie, ale różnych wartościach... After a second write attempt (and a page reload) another cookie appears, and the result is [...] that I get two cookies with the same name, but different values...
    • 2013, Piotr Waglowski, Taka obserwacja dotycząca obowiązywania ciasteczkowego prawa w aktywności informacyjnej Parlamentu, prawo.vagla.pl [...] Sąd Najwyższy takiego komunikatu w swoim serwisie nie umieścił, ale też i sn.pl nie wykorzystuje chyba żadnych ciastek... [...] the Supreme Court did not put any such message on their website, though on the other hand sn.pl does not seem to be using cookies at all...

All Languages

Languages and entry counts