The Alternative Latvian Dictionary: dievišķīgs

Android app on Google Play

Entry definition

dievišķīgs etymology From dievišķs + īgs (with dievišķs from dievs + išķs). pronunciation {{audio}}
adjective: {{lv-adj}}
  1. divine, godlike typical or characteristic of god, of a deity filozofi māca, ka sabiedrisko attīstību noteic kāda dievišķīga griba — (some) philosophers teach that some divine will determines social development ej dzejas taku, ir tevī dievišķīgā dzirksts — go (by) the path of poetry, the divine spark is in you
  2. (colloquial) divine, fantastic, wonderful, excellent impressively good, pleasant viņa priekšā grāmata, viņa dievišķīgais Kants — a book in front of him, his divine Kant lūdzu Ķikuļa kungu, lai viņš man pasaka dažus vārdus itāliski... viņš brīnījās par manu vēlēšanos, bet es teicu, ka gribu mazliet praktizēties šajā dievišķīgajā mēlē — I asked Mr Ķikulis to tell me a few words in Italian... he was surprised by my wish, but I said that I want to practice this divine tongue a little
Synonyms: (of "divine", "godlike") dievišķs, (of "wonderful", "excellent") brīnišķīgs, lielisks
antonyms:
  • dēmonisks
  • sātanisks
  • velnišķs, velnišķīgs
related terms:
  • dievišķs

All Languages

Languages and entry counts