The Alternative Latvian Dictionary: daikts

Android app on Google Play

Entry definition

daikts etymology Initially the past particle of an earlier verb *daigt (i.e., “pierced (thing)” > “(piercing) instrument” > “tool, thing”), from Proto-Baltic *daig-, an variant of Proto-Indo-European *dʰēygʷ-, *dʰīgʷ- (whence also dīgt, q.v.), from *dʰē-. Cognates include Lithuanian dáiktas (cf. also dáigyti).{{R:lv:LEV|dīgt}}
noun: {{lv-noun}}
  1. (colloquial) tool, instrument; also, thing uz galda, divas tintnīcas, gūzma rakstāmo daiktu — on the table, two inkwells, a bunch of writing tools vienā istabā atpūtās ēvelsols, lielie namdara kalti, ēveles un citi daikti — in one room there was a carpenter bench, large carpenter chisels, planes and other tools apbruņojies ar grābekli, kapli, lāpstu un citiem tīrīšanai vajadzīgiem daiktiem, tēvocis Antons sāk dārzā spodrības nedēļas darbus — armed with rake, hoe, shovel and other cleaning tools, uncle Antons begins the work of cleaning week in the garden nevarētu ticēt, ka šie resnie pirksti diendienā rīkojas ar tiem smalkākajiem daiktiem dažādos mūzikas instrumentos, atrod visnoslēptākos bojājumus un prot tos izlabot — one could not believe that these fat fingers handled every day the smallest gadgets, tools in various musical instruments, found the most hidden imperfections and fixed them
Synonyms: (of "tool") rīks, darbarīks, (of "thing") lieta

All Languages

Languages and entry counts