The Alternative Latvian Dictionary: ārprātīgs

Android app on Google Play

Entry definition

ārprātīgs etymology From ārprāts + īgs (with ārprāts from ārs ‘outside’ + prāts ‘mind’). pronunciation {{rfap}}
adjective: {{lv-adj}}
  1. crazy, mad, insane having serious mental disorders ārprātīgs cilvēksinsane person kļūt ārprātīgam — to become insane viņš kliedz kā ārprātīgs — he screamed like a madman vai būtu tā, ka visi vācieši vēlējuši karu? tad tiešām varētu teikt, ka viņi ir ārprātīgi, tiem visiem jāuzvelkt trako krekls — could it be so that all Germans wanted war? then I could really say that they are insane, that they have to wear a straitjacket
  2. crazy, mad, insane expressing such features ārprātīgi smieklicrazy laughs ārprātīgs skatienscrazy look, stare
  3. (figuratively) crazy, mad, insane unreasonable, not fitting accepted norms ārprātīgs nodomscrazy intention ārprātīgas idejascrazy ideas (figuratively, colloquial) mad, crazy very large, strong; extraordinary ārprātīgas dusmas, bailesmad rage, fear ārprātīgs nogurumscrazy, terrible fatigue Roga ar ārprātīgu lēcienu pieskrēja ratiem un sagrāba pātagu — Roga with a crazy jump ran up to the cart and grabbed the whip
Synonyms: neprātīgs, traks, vājprātīgs
related terms:
  • ārprāts

All Languages

Languages and entry counts